Descripció

Senderisme | Ruta 2 | Mont-roig, pedra a pedra


Durant l’excursió resseguirem algun dels camins carreters del terme tot cercant unes petites joies de l’arquitectura rural, les barraques de pedra seca. A Mont‐roig en trobem més de 100 d’aquestes barraques que tenen la particularitat d’estar construïdes tan sols utilitzant pedra, sense cap element d’unió, tot un art mil·lenari.


doble barraca senderisme mont-roig miami ruta 2

La majoria de les barraques les construïen els mateixos pagesos de cada finca i el motiu principal era el d’aixoplugar‐se, protegir‐se de la pluja, del fred i també de la calor en les hores punta de l’estiu. I representava també una manera de despedregar els camps de conreu. Però no només calia protegir a les persones, també la mula calia aixoplugar, ja que no es podia posar malalta pel bé de l’economia familiar.


Però les barraques no són l’únic element de pedra en sec d’aquest recorregut: el camí del Casalot destaca per estar en bona part molt ben delimitat per imponents marges de pedra en sec, que impedien el pas del bestiar als conreus adjacents i permetien el pas de carros. Si ens hi fixem bé, en veurem les empremtes a la roca mare, dos solcs excavats a la roca viva a força de passar‐hi durant anys i anys.


Distància: 12 km


Durada: 3 h 45 m


Desnivell: + 90 m


Dificultat: fàcil


Descarregar: Track Ruta


Descarregar mapa