Descripció

RUTA VIRTUAL

Al llarg de la història i arreu del món, on hi ha hagut pedra s’ha aprofitat de la millor manera possible, ja fos en forma d’eines o com a matèria primera de diverses construccions.

Al municipi hi ha més d’un centenar de barraques de pedra seca catalogades. Aquestes construccions, fetes pels pagesos més especialitzats, presenten un bon estat de conservació i una notable diversitat d’estils i formes.

Per conèixer les barraques de pedra seca hi ha un itinerari fàcil de seguir que permet gaudir del paisatge i d’onze barraques de mèrit, ja que s'admiren i es coneixen importants construccions com els castells o les esglésies, però també hi ha aquestes modestes barraques que han bastit l’home humil per fer més planer el dur treball de la terra.

Mes informació