Avís legal sobre el web del Departament de Turisme de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp


L’Ajuntament de Mont-roig del Camp posa a disposició dels usuaris d’Internet, informació i serveis d’interès general a través del web de l’Ajuntament, sota les següents condicions generals:


CONDICIONS D’ÚS


L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts i serveis que ofereix el web. A aquest efecte, s’haurà d’abstenir d’utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, il·legals o lesius dels drets i interessos de tercers.


L’usuari haurà d’abstenir-se de realitzar activitats dirigides a suplantar qualsevol persona física o jurídica, o dirigides a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts, així com abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dels dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats al web.


L’Ajuntament es reserva el dret a excloure l’usuari que incompleixi les condicions generals d’accés i ús del web, sense previ avís, i a adoptar les mesures que consideri convenients, si escau, per tal de prevenir aquestes activitats i conductes.


CONDICIONS D’ACCÉS


Mitjançant l’accés i ús al web de l’Ajuntament, la persona usuària manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves de totes les condicions i instruccions publicades en el moment de l’accés. En conseqüència, s’aconsella a l’usuari llegir atentament les condicions i instruccions publicades al web abans d’utilitzar-lo.


L’accés és gratuït i no requereix de cap subscripció o registre previ, excepte quan aquest sigui necessari per a la prestació d’un servei. En aquests casos, es demanarà la inscripció o registre de l’usuari i la prèvia acceptació de determinades condicions que poden complementar i/o modificar aquestes condicions generals.


CONTINGUTS


Les dades i continguts que apareixen al web tenen, exclusivament, finalitat informativa de caràcter general. L’usuari assumeix, coneix i accepta que poden ser inexactes, contenir errors o no estar degudament actualitzades.


L’Ajuntament de Mont-roig del Camp es reserva el dret de modificar unilateralment i sense avís previ els continguts i serveis existents al web, a introduir-ne de nous i a suprimir-ne d’altres.


RESPONSABILITATS


Accés

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp no serà responsable, en cap cas, de les dificultats d’accés al web, interrupcions, desconnexions, demores, mal funcionament o qualsevol altre inconvenient originat per un deficient o incorrecte funcionament de la comunicació prestada pels operadors del servei d’accés a Internet.


L’Ajuntament de Mont-roig del Camp no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els continguts que pugin causar alteracions en els equips dels usuaris, i s’exonera de tota responsabilitat per aquest motiu.


Continguts

L’Ajuntament no garanteix la utilitat, l’actualitat o la manca d’errors dels continguts facilitats al web, que en tot cas hi són amb caràcter orientatiu i informatiu. La responsabilitat de la utilització dels continguts publicats al web és del mateix usuari.


L’Ajuntament de Mont-roig del Camp no es responsabilitza dels continguts, serveis o opinions que entitats externes, proveïdores de continguts o enllaçades des del web, puguin expressar o oferir als usuaris del web.


PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL


Dades facilitades voluntàriament per l’usuari

El web sol·licita als seus usuaris, en els seus formularis, dades de caràcter personal per poder donar resposta a les seves demandes, sempre d’acord amb les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.


D’acord amb el que s’estableix a la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, aquestes dades seran incorporades en els corresponents fitxers informatitzats de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.


L’Ajuntament de Mont-roig del Camp garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d’ordre tècnic i organitzatiu que en garanteixen la seguretat.


Els usuaris podran exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició reconeguts per la normativa de protecció de dades, davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana, d’acord amb els procediments i models aprovats per aquest Ajuntament.


Galetes (cookies)

Una cookie és un petit arxiu de dades que el lloc web escriu en la unitat de disc que el visita, no pot llegir dades del disc, ni pot ser executada com un codi ni contenir virus.


En cap cas, les cookies que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona usuària del web. L’ús de cookies es reserva exclusivament per facilitar a l’usuari l’accés al web.


En cas de ser utilitzades, les cookies de sessió (que no són memoritzades de forma persistent a l’ordinador de l’usuari i desapareixen amb el tancament del navegador) únicament es limitaran a recollir informació tècnica per identificar la sessió amb l’objecte de facilitar l’exploració segura i eficient del lloc web.


Comunicació segura

Les comunicacions de l’usuari del web es faran mitjançant un sistema de comunicació “entorn segur”, establert amb l’objectiu de garantir, en la mesura que sigui possible, la confidencialitat de la informació i la intimitat personal dels usuaris. Aquest sistema permet xifrar la informació transmesa entre l’usuari i l’Ajuntament. L’usuari pot verificar si es troba en un “entorn segur” amb la icona d’un cadenat tancat que apareixerà a la part inferior de la pantalla.