Descripció

Circuit que recorre les diverses rieres de Mont-roig del Camp per tal d’observar el terme des d’una altra perspectiva. La seva dificultat es deu a l’escassa compacitat del terreny que es troba construït per graves calcàries i al·luvions (sorra fina).


Temps aproximat: 50 m.


Track ruta 6