Descripció

Auriga serveis culturals és una empresa que centra la seva activitat en el desenvolupament de projectes educatius, culturals i turístics a través d’un equilibri entre el rigor conceptual i una presentació comprensiva, lúdica i adaptada a les necessitats dels diferents públics.