Descripció

D’elevat interès natural, paisatgístic i històric, l’estany Gelat, popularment dit estany Salat, és una zona humida litoral formada a la desembocadura del barranc del mateix nom i que forma part de la Xarxa Natura 2000, una iniciativa europea, que impulsa la creació d’una xarxa d’àrees d’especial protecció.

Aquesta zona singular, és visitada regularment per ocells migratoris i també s’hi pot trobar el fartet, un peix d’aigua dolça en perill d’extinció. En quant a la vegetació, és la característica d’aquest tipus de zones humides, i cal destacar el jonc marí (Juncusmaritimus) i la salicòrnia arbustiva (Arthrocnemumfruticosum).

L’estany Gelat, així com les cales properes, van ser antigament un enclavament important pel que fa al contraban, d’aquí que s’hi instal·lés un dels dos punts de vigilància que els carrabiners tingueren al litoral de Mont-roig. L’estany Gelat també fou testimoni en el marc de la guerra anglo-espanyola (1804-1809) d'una escaramussa entre l’exèrcit espanyol i el britànic, ja que 25 mariners britànics robaren un carro amb avituallament per a l’exèrcit espanyol i a la zona de l’estany Gelat hi hagué un intercanvi de trets.

En un lateral de l’estany Gelat, s’hi poden percebre les runes d’una construcció vinculada amb la cacera pertanyent al marquès de Marianao. El barranc de l’estany Gelat, era el límit pel nord, del vedat del marquès de Marianao. Posteriorment, el vedat fou venut i aquí comença la història de la fundació de Miami Platja per part de l’empresari Marcel·lí Esquius i Garcia (1897-1969).

Aquest enclavament, es troba en una cruïlla de camins: Per una part el GR92, que transcorre per les platges de Mont-roig i Miami, i de l’altra, el sender de petit recorregut pel barranc de I’estany Gelat.