Descripció

Durant l’Edat Mitjana a Mont-roig hi hagué una comunitat jueva, tot i que avui el seu call no es conserva, probablement es trobaria a la zona del carrer que des del 1993 duu el nom de carrer del Call, en clara referència al barri jueu mont-rogenc.

L’any 1391 la comunitat jueva de Mont-roig fou espoliada, és a dir, van perdre els seus béns. El call com a tal està documentat del 1489, any en que el tribunal de la Inquisició jutjà un mont-rogenc jueu com a heretge i li aplicà una de les majors penes, la reconciliació. Això li permeté salvar la vida a canvi de rebutjar les seves creences, no reincidir-hi i patir una sèrie de càstigs a mode d’escarment pel que es considerava una heretgia.