PUNTS WIFI GRATUÏTS

Ja saps que Mont-roig i Miami disposa de 4 punts Wifi de lliure connexió?


Es tracta de la Platja Cristall, el Torreó de Miami Platja, la plaça de Tarragona de Miami i la plaça de Miramar de Mont-roig


Són espais amb gran concurrència, per tal d’oferir el servei al màxim nombre de persones, especialment turistes i visitants. El Wifi funciona a través d’una concessió pública d’aquests espais a una empresa licitadora encarregada d’oferir el servei.


Per navegar per Internet i gaudir del servei de forma gratuïta i il·limitada, els usuaris han de connectar-se al cercador de xarxes del dispositiu mòbil i cercar Mont-roig Miami Wifi. El portal d’entrada ofereix, a més, informació sobre el municipi, agenda, llocs i telèfons d’interès, entre d’altres.